CREDO-ul Companiei
"Țelul nostru este să producem și să furnizăm produse și servicii de calitate în condiții de profitabilitate și competitivitate astfel încât clienții noștri, angajații noștri și proprietarii firmei să remarce o permanentă îmbunătățire."

Pentru a atinge acest țel vom urmări și respecta următoarele valori:

CLIENȚII ORGANIZAȚIEI: Întreaga activitate a organizației are ca prim obiectiv satisfacerea cerințelor clienților noștri în condiții de profitabilitate. Vom prefera acei clienți în stare să ne ofere cunoștințe despre piață, Know-How, care să dorească să se dezvolte cu noi.

PERSONALUL ORGANIZAȚIEI: Este cea mai importantă avere a Organizației. Succesul nostru este direct proporțional cu calitatea angajaților noștri, cu modul în care reușim să-I instruim, să-I motivăm și să-I atașăm valorilor Organizației, cu grija pe care o avem față de aceștia.

SPIRITUL ORGANIZAȚIEI: Organizația trebuie să existe ca un organism viu, puternic, bazat pe Competența, Atașamentul, Loialitatea și Motivația fiecărui individ din ea, Organism apt a face față competiției de pe piață printr-o permanentă luptă pentru perfecționare. Entuziasmul, Grija față de costuri, Capacitatea de a înțelege și a ne asuma responsabilități, Simplitatea și Modestia, Grija față de aproapele nostru, Credința că lucrurile se îmbunătățesc în fiecare clipă trebuie să fie cuvintele călăuzitoare ale Organizației.

PRODUSELE ORGANIZAȚIEI: Succesul Organizației depinde de continua întărire a sortimentației noastre, de capacitatea noastră de a oferi produse, servicii și idei noi.

CALITATEA: Organizația trebuie să-și îmbunătățească permanent procesele economice astfel încât să ofere produse și servicii de calitate, în strânsă legătura cu dorințele consumatorilor.

EFICIENȚA: A fi eficienți și profitabili înseamnă a crea resurse pentru viitor și a deveni mai competitivi. Eficiența în producție, aprovizionare, proiectare, grija față de costuri la fiecare loc de muncă, grija pe care o avem față de angajații noștri înseamnă succesul organizației.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR: Întreaga activitate a organizației se va desfășura în condiții de siguranță față de mediu, în acord cu cerințele legale, și de prevenire a poluării.