Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în baza prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor  (RGDP).

Indicație: Pentru simplificarea prezentului text, termenul „date“ este utilizat și pentru datele cu caracter personal.  Prevederile legale neindicate se referă exclusiv la RGPD, în măsura în care nu se menționează altfel.

În cele ce urmează vă informăm în conformitate cu RGPD cu privire la tipul, cuprinsul, scopul și colectarea datelor, precum și cu privire la prelucrarea acestora:

I. Numele și adresa responsabilului

Responsabilul pentru prelucrarea datelor este:

TRANSILVANIA PACK & PRINT
Nr. 3A, str. Șoseaua Sibiului
557270 - Şura Mică
Sibiu, România Tel.: +40 269 501 500
Fax.: +40 269 577 017
office@tpp.ro
www.tpp.ro

II. Prevederi generale pivind protecția datelor

1. Cuprinsul prelucrării
În principiu colectăm și utilizăm date cu caracter personal de la utilizatorii noștri, doar dacă acestea sunt necesare pentru o pagină de internet funcțională, precum și pentru prestațiile noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se realizează de regulă numai după acordarea consimțământului utilizatorului. O excepție se aplică în cazurile în care obținerea de consimțământului nu este posibilă din cauze reale iar prelucrarea datelor este permisă în baza prevederilor legale.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru situațiile în care obținem de la dvs. consimțământul pentru prelucrarea datelor, baza legală o reprezintă art. 6 al. 1 a. Pentru prelucrarea datelor care sunt necesare executării unui contract, baza legală o reprezintă art. 6 al. 1 b. Baza legală este aplicabilă și pentru realizarea măsurilor prealabile contractului.  În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligatii contractuale, baza legală o reprezintă art. 6 al. 1 c. În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru apărarea intereselor unei întreprinderi sau a uniui terț,  iar interesele și drepturile dvs. nu prevalează interesle dvs.baza legală o reprezintă art. 6 al. 1 f.

3. Ștergerea datelor și durata de stocare
Datele dvs. sunt șterese sau blocate, de îndată ce scopul stocării a fost îndeplinit.  Peste acest termen, stocarea se impune dacă este prevăzută de regulamente europene sau naționale sau de alte prevederi legale.  Blocarea sau ștergerea de date se realizează și atunci când expiră termenul de stocare legal prevăzut , exceptând situația în care stocarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

III. Prezentarea paginii web și realizarea fișierelor de logare

1. Descrierea și cuprinsul prelucrării datelor La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru  colectează date și informații automatizate de la sistemul calculatorului care accesează pagina.  În acest sens sunt colectate următoarele date:

• Informații privind tipul browser-ului și a variantei utilizate
• Sistemul de operare al utilizatorului
• Adresa IP a utilizatorului
• Data și ora accesului
• Pagina de web din care utilizatorul ajunge la pagina noastră de internet
• Paginile de web care sunt accesate de utilizator de pe pagina noastră de internet

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și  filșierelor de logare o reprezintă art 6 al. 1 f.

3. Scopul prelucrării datelor
Stocarea temporară a adreselor IP prin sistem este necesară pentru a permite transmieterea paginii de internet calculatorului utilizatorului.  În acest scop este necesară stocarea adresei IP a utilizatorului până la ștergerea fișierelor de logare.  Stocarea în fișiere de logare se realizează pentru a asigura funcționalitatea paginii web.  Datele servesc de asemenea optimizării paginii web și pentru asigurarea securității sistemelor noastre de tehnica informației.  Evaluarea datelor în scopuri de marketing nu se realizează în acest context.  În aceste scopuri sunt aplicabile și prevederile art. 6 al 1 lit f.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare îndeplinirii scopului avut în vedere la colectare.  În cazul colectării datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web, scopul este îndeplinit la finalizarea fiecărei sesiuni.  În cazul stocării datelor în fișiere de logare, acesta este cazul după cel târziu patru săptămâni.  Este posibilă și o stocare peste acest termen.  În acest caz adresele IP ale utilizatorului sunt șterse sau anonimizate, astfel ca alocarea acestora clientului să nu mai fie posibilă.

5. Posibilitatea de opoziție și șteregere
Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii de web și a stocării datelor în fișiere de logare, este impetuos necesară pentru funcționalitatea paginii de internet.  Utilizatorul nu are în acest caz un drept de opoziție.

IV. Utilizarea "cookie"-urilor

1. Descrierea și cuprinsul prelucării de date
Pagina noastră web folosesște cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de text care sunt stocate in broweser-ul de internet resp. de pe broweser-ul de internet al sistemului utilizatorului.  Dacă utilizatorul accesează o pagină web, cookie-ul poate fi stocat pe sistemul de operare al utlizatorului.  Acest cookie conține o ordine de caractere caracteristice, care permite o identificare clară a browser-ului la o nouă accesare a paginii web.  Pagina noastră web folosește de asemenea cookie-uri care permit o analiză a conduitei de navigare a utilizatorului.  Următoarele date pot fi transmise:

• termenii de căutare introduși
• Frecvența accesării paginilor
• Utilizarea funcțiilor paginilor web

Date astfel colectate sunt anonime. Astfel atribuirea datelor unui utilizator nu mai este posibilă.  Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.  La accesarea paginii noastre web, utilizatorii sunt informați cu privire la utlizarea de cookie-uri și a scopurilor analitice, făcându-se trimitere la declarația de protecție a datelor.  În acest context se realizează și indicația privind modul în care stocarea cookie-urilor în setările browser-ului poate fi împiedicată. Sunt folosite următoarele cookie-uri:

Google Analytics
• _ga
• _gat
• _gid

Setări Cookie-uri

• Cookie-uri acceptate

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru prelucrarea datelor folosind cookie-uri tehnic necesare o reprezintă art 6 al 1 f. Pentru cookie-uri în scop de analiză baza legală o reprezintă art 6 al 1 a, sub condiția existenței consimțământului dvs. .

3. Scopul prelucrării datelor  Scopul folosirii cookie-urilor tehnic necesare este analiza conduitei de navigare a utilizatorului. Funcțiile paginii noastre de internet pot fi oferite și fără utilizarea cookie-urilor.  Utilizarea cookie-urilor de analiză se realizează în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web  și a conținuturilor acestora.  Prin cookie-urile de analiză află informații privind modul în care este folosită pagina noastră web, putând îmbunătăți astfel oferta noastră.  În aceste scopuri există și interesul nostru legitim conform art. 6 al 1 lit f.

4. Durata stocării,  posibilități de opoziție și ștergere
Cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și transmise paginii noastre.  Astfel dvs. dețineți întreg controlul cu privire la utilizarea de cookie-uri.  Prin modificarea setărilor în browser-ul dvs. puteți dezactiva sau limita transmiterea cookie-urilor.  Cookie-uri deja stocate pot fi oricând șterese.  Acest lucru poate fi realizat și automat.  Există mai multe posibilități de a administra cookie-uri.  Butonul de ajutor din bara de unelte a celor mai multe browsere vă arată cum puteți stopa acceparea cookie-urilor, cum puteți fi informat cu privire la folosirea de noi cookie-uri și cum le puteți bloca.  Când blocați cookie-uri, există posibilitatea să nu vă puteți înregistra, loga sau să nu puteți folosi serviciile în totalitatea lor.

V. Newsletter

1. Descrierea și cuprinsul folosirii datelor
Pe pagina noastră de internet există posibilitatea de a vă abona la un newsletter gratuit.  La înregistrarea dvs. la newsletter, datele din mască ne sunt transmise.  Concret avem nevoie de adresa dvs. de email, de numele și prenumele dvs.   Se vor colecta următoarele date:

• adresa IP a calculatorului de pe care se realizează accesarea
• data și ora înregistrării

Pentru prelucrarea datelor,  vi se va solicita în cadrul procesului de înregistrare consimțământul și se va face trimitere la declarația privind protecția datelor. Pentru transmiterea newsletter-ului, datele dvs. sunt comunicate terților, respectiv către MailChimp der Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 SUA. Acestea coințin un Web Beacons, denumit și Tracking-Pixel. Astfel se poate determina dacă e-mail-urile sunt deschise și dacă link-urile trimise sunt accesate.  Folosim aceste informații pentru a îmbunătăți serviciul nostru de e-mail și pentru a evalua care sunt informațiile cele mai des accesate sau citite.  Aceste date sunt îmbinate cu acțiunile dvs. pe pagina noastră. Informațiile astfel obținute sunt stocate de ofertantul de newsletter MailChimp pe un server în SUA.  MailChimp are în acest caz dreptul de a transmite datele dvs. terților.  Aveți dreptul de a vă opune oricând acestui tracking accesând link-ul corespunzător pus la dispoziție în e-mail sau informându-ne pe adresa noastră [info@neluplast.de]. Mailchimp este o organizație certificată Privacy Shield. Această transmitere de date este de permisă conform deciziei Comisiei Europene (EU) 2016/1250. Scopul și cuprinsul colectării datelor și prelucrarea și utlizarea datelor de către MailChimp precum  și drepturile dvs. și posibilitpățile de setare pentru protecția sferei dvs. private, pot fi preluate din  indicațiile de protecție a datelor: mailchimp.com/legal/privacy precum și din condițiile de utilizare Mail Chimp mailchimp.com/legal/terms. La ștergerea e-mail-ului se sterge automat și Web Beacon-ul. E-maill-urile noastre uzuale nu conțin Web Beacon-uri. Exceptând folosirea datelor pentru Newsletter-Tools Mailchimp, acestea nu sunt transmise altor terți.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. după abonarea la newsletter o reprezintă art 6 al 1 a, sub condiția existenței consimțământului dvs.

3. Scopul prelucrării datelor
Colectarea adresei dvs. de e-mail servește transmiterii newsletter-ului.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare îndeplinirii scopului avut în vedere la colectare. Adresa de e-mail a utilizatorului este stocată pe durata în care abonamentul la newsletter este activ. Celelalte date colectate în cadrul procesului de abonare se șterg de regulă în termen de șapte zile.

5. Posibilitatea de opoziție și ștergere
Abonamentul la newsletter poate fi reziliat de către utlizatorul vizat în orice moment. În acest scop, fiecare newsletter cuprinde un link corespunzător.  La ștergerea e-mail-ului se sterge automat și Web Beacon-ul. E-maill-urile noastre uzuale nu conțin Web Beacon-uri. Astfel se permite și retragerea consimțământului pentru stocarea datelor colectate pe durata procesului de înregistrare.

VI. Servicii de analiză web

1. Cuprinsul prelucrării
Folosim diferite unelte pentru analiza conduitei de navigare a utilizatorului nostru pe pagina noastră web.  Programul software plasează un cookie îm calculatorul utilizatorului.  Dacă se accesează pagini individuale pe pagina noastră web, se stochează următoarele date:
(1) doi octeți din adresa IP a sistemului utilizatorului
(2) pagina web accesată
(3) pagina web din care utilizatorul a navigat pe pagina accesată (Referrer)
(4) subpaginile accesate de pe pagina web
(5) durata de staționare pe pagina accesată
(6) frecvența solicitării paginii Google Analytics

Folosim diferte servicii de analiză web, printre care Google Analytics al Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, SUA. Aceste servicii de analiză utilizează așa numitele  „cookie-uri“, fișiere text care se stochează în calculatorul dvs. și care permit o analiză a utlizării paginii de web de către dvs.. Informațiile generate prin intermediul cookie-urilor ca urmare a utilizării acestei pagini web se transmit de regulă unui server Google în SUA și se stochează de către acesta. La cererea operatorului acestei pagini web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua folosirea paginii web, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea paginii web și pentru a presta alte servicii legate de utilizarea paginii web și a internetului. Adresele IP transmise de Google Analytics de la browser-ul dvs. nu se asociază cu alte date de la Google. Puteți evita stocarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare în programul software al browser-ului dvs.; vă atragem însă atenția că în acest caz nu veți putea folosi complet toate funcțiile acestei pagini web. Puteți împiedica de asemenea înregistrarea datelor personale generate prin intermediul cookie-urilor prin utilizarea paginii web (incl. a adresei IP) de către Google precum și prelucrarea acestor date, prin descărcarea și instalarea unui plugin disponibil pe următorul link (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) . Informații detaliate privind condițiile der utilizare găsiți la www.google.com/analytics/terms/de.html resp.  www.google.de/intl/de/policies/. Menționăm că pe această pagină web Google Analytics a fost extins cu codul „anonymizeIp“, pentru a asigura o înregistrare anonimă a adreselor IP (IP-Masking) 

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o reprezintă art 6 al 1 f.

3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite o analiză a conduitei de navigare a utilizatorului.  Evaluarea informațiilor astfel obținute,  ne permite obtinerea de informații privind utilizarea componentelor individuale.  Acest lucru ne permite să îmbunătățim pagina noastă web.  În acest sens există și interesul nostru legitim cf. art. 6 al. 1 f. Prin anonimizarea adreselor  IP îndeplinim cerințele pentru protecția datelor utlizatorului.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare îndeplinirii scopului în care au fost colectate.

5. Pposibilități de opoziție și ștergere
Cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și transmise paginii noastre. Astfel dvs. dețineți întreg controlul cu privire la utilizarea de cookie-uri. Prin modificarea setărilor în browser-ul dvs. puteți dezactiva sau limita transmiterea cookie-urilor. Cookie-uri deja stocate pot fi oricând șterese. Acest lucru poate fi realizat și automat. Dacă cookie-urile sunt dezactivate de pe pagina noastră, există posibilitatea ca funcțiile paginii să nu mai poată fi folosite în totalitate.  Oferim utilizatorilor noștri posibilitatea de a se retrage din procedura de analiză.  In acest scop trebuie să urmați pașii descriși la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . În acest mod se implementează un nou cookie în sistemul dvs., care semnalizează sistemului nostru să nu stocăm datele utilizatorului.  Dacă utlizatorul șterge acest cookie, este necesară o nouă implementare a cookie-ului  Opt-Out. Detalii privind setările pentru sfera privată și a uneltelor folosite pot fi preluate din exemplificările de mai sus.


VII. Drepturile utilizatorului (drepturile persoanei vizate)

Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, sunteți persoană vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi în raport cu responsabilul:

1. Dreptul la informare
Puteți să ne solicitați o confirmare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. În cazul existenței unei prelucrări, puteți solicita următoarele date de la noi:  Scopul și categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, inclusiv destinatarii resp. catgeoriile de destinatari cărora le sunt transmise datele dvs. , precum și durata planificată a stocării datelor.  Dacă folosim tehnologii profiling, vă putem pune la dispoziție date cu privire la logica implicată și dimensiunea efectelor unei asfel de prelucrări.  Vă informăm de asemenea cu privire la dreptul dvs. de a depune plângere la Autoritatea de Potecție a Datelor.  Aveți de asemenea dreptul de a solicita informații privind țările terțe sau organizațiile cărora le sunt transmise datele dvs.

2. Dreptul la rectificare
Aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor dvs., în măsura în care acestea nu sunt corecte sau complete.  Dacă acesta este caziul, vom iniția neîntârziat rectificarea.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs., dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(1) dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;f
(2) când prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitând restricționarea prelucrării lor
(3) când nu mai avem nevoie de date în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în instanță
(4) când v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs. Dacă prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, acestea pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs., cu excepția stocării, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice. Dacă s-a obținut restricționarea datelor conform prevederilor de mai sus, vă vom infirma din timp cu privire la ridicarea restricției de prelucrare a datelor.

4. Dreptul la ștergere
Avem obligația să ștergem fără întârziere datele dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:

(1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(3) vă opuneți prelucrării  cf. art. 21 al. 1 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, sau vă opuneți prelucrării  cf. art. 21 al. 2 ;
(4) datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

Ștergerea datelor nu se va realiza dacă:
 
(1) datele sunt  necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale sau din motive de interes public;
(2) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul la informare
Dacă vă folosiți de dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare, suntem obligați să comunicăm terților cărora le-am transmis datele dvs. rectificare, ștergere sau restricționarea datelor, exceptând situația în  care acest lucru nu este posibil sau efortul necesar acestui scop nu este justificabil.  Aveți dreptul de a fi informați cu privire la acești destinatari.

6. Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dvs. cf. art 6 al 1 e sau f; acest drept există și în cazul realizării unui profil bazat pe aceste prevederi.  În  acest caz nu mai prelucrăm datele dvs., exceptând situația în care prelucrarea se impune din motive care prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs.,  sau pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în instanță. Dacă datele dvs. sunt prelucrate pentru ca realiza publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelcrării datelor dvs. în scopri de publicitate; dacest drept există și în cazul realizării unui profil aflat în directă legătură cu publicitatea directă.  Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. în scopuri de publicitate directă, aceste date nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

7. Dreptul la retragerea delarației de consimțământ privind protecția datelor
Aveți dreptul de a vă retrage oricând declarația de consimțământ privind protecția datelor.  Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor până la data retragerii.

8. Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere
Fără a se aduce astfel atingere altei căi de atac, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. contravine RGPD.  Autoritatea de supraveghere vă informează cu privire la rezultatul plângerii inclusiv cu privire la o posibilă cale de atac judiciară.